Legvoorschriften en garanties voor draagvermogen

Garanties voor het draagvermogen kunnen alleen worden gegeven als het legbed en de ondergrond aan onderstaande specificaties voldoen:

  • De ondergrond moet voldoende draagkrachtig zijn. De mate van draagkracht wordt uitgedrukt in de beddingsconstante. Deze beddingconstante moet minimaal 60.000 KN/m³. De mate van verdichting van het legbed moet zodanig zijn dat een minimale proctorwaarde van 98% wordt gehaald.
  • Verder moet het legbed voldoende drainerend zijn en moeten de bedrijfsvloerplaten op minimale afschot liggen van 0,5% zodat hemelwater voldoende kan worden afgevoerd.
  • De bovenomschreven verdichtingsgraad kan in het algemeen worden verkregen met een laag zand van 25 cm dik. De bovenste 15 cm van deze laag moet bestaan uit goed gegradeerd materiaal, schoon grof 0-4 zand of brekerzand. Het zandbed moet in 2 richtingen mechanisch worden verdicht.

Desgewenst indien u zandbed voldoet aan bovenstaande voorschriften kunnen wij voor u de industrieplaten vacuüm leggen vanaf de vrachtwagen. Informeer naar onze prijs!  Ook bieden wij u een totaalpakket, zand aanvoer, egaliseren, industrieplaten, legwerk en invegen. Mocht u zelf de industrieplaten leggen dan dient u gebruikt te maken van de hiervoor geschikte hijshaken. Deze hijshaken kunt u voor €47,50 mee bestellen. Industrieplaten met hoeklijn dienen met een voeg van ca. 5 mm te worden gelegd. Deze voeg kan men verkrijgen door stukjes hardboard die men in de voeg laat zitten. Na het leggen dienen de voegen te worden ingeveegd met zand.

Voor de meest up-to-date versie te downloaden van onze legvoorschriften, klik hier: Legvoorschriften beton 2019 __ Constar.